องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 5 เม.ย. 2567 ]22
2 ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย [ 27 มี.ค. 2567 ]15
3 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ 2567” [ 18 มี.ค. 2567 ]16
4 จัดกิจกรรม “MOI Wast Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 [ 15 มี.ค. 2567 ]18
5 ประกาศเขตโรคระบาด [ 13 มี.ค. 2567 ]20
6 การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]16
7 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วครา [ 6 มี.ค. 2567 ]17
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1 /2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
9 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2567 ]17
10 การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]16
11 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและในเขตลุ่มน้ำชี [ 15 ก.พ. 2567 ]30
12 ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาคมแม่บ้านมหาดไทย [ 15 ก.พ. 2567 ]17
13 แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2567 ]16
14 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว [ 7 ก.พ. 2567 ]15
15 อำนาจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน [ 15 ม.ค. 2567 ]13
16 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการ [ 10 ม.ค. 2567 ]13
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2567 ]11
18 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงาน สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ [ 10 ม.ค. 2567 ]18
19 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]25
20 ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้นำลงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน [ 8 ม.ค. 2567 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8