องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 20 เม.ย. 2566 ]67
2 การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด เนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]10
3 ประชาสัมพันธ์พันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ [ 29 มี.ค. 2566 ]12
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต [ 29 มี.ค. 2566 ]14
5 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 [ 13 ม.ค. 2566 ]23
6 การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) [ 12 ม.ค. 2566 ]31
7 การขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]18
8 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]23
9 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
10 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 39 [ 28 พ.ย. 2565 ]27
11 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด [ 23 พ.ย. 2565 ]31
12 แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน [ 11 พ.ย. 2565 ]29
13 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV - C ) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 11 พ.ย. 2565 ]35
14 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2565 ]26
15 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต [ 11 พ.ย. 2565 ]33
16 ประชาสัมพันธ์ พรบ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 11 พ.ย. 2565 ]25
17 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 [ 10 พ.ย. 2565 ]27
18 ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]37
19 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 20 ก.ย. 2565 ]49
20 เอกสารใช้ในการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3|4