องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 20 ก.ย. 2565 ]9
2 เอกสารใช้ในการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]21
3 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 [ 5 ก.ย. 2565 ]19
4 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 30 ส.ค. 2565 ]20
5 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 30 ส.ค. 2565 ]15
6 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเรื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 18 ส.ค. 2565 ]30
7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 18 ส.ค. 2565 ]61
8 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 17 ส.ค. 2565 ]32
9 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]40
10 รับสมัครบุคคลเท่าไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองบัว [ 1 ก.ค. 2565 ]47
11 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]59
12 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 15 มิ.ย. 2565 ]62
13 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มิ.ย. 2565 ]59
14 ประมวลจริยธรรมบริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2565 ]63
15 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 8 มิ.ย. 2565 ]64
16 ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]58
17 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]55
18 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]57
19 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]55
20 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 31 พ.ค. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3