องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการในการป้องปราบการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม [ 24 พ.ย. 2566 ]1
2 การมอบนโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) [ 24 ต.ค. 2566 ]18
3 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32และ33 [ 24 ต.ค. 2566 ]18
4 สรุปผลการประชุมขับเคลื่ิอนภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย [ 24 ต.ค. 2566 ]15
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]21
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]17
7 ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 7 ก.ย. 2566 ]45
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/ 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]64
9 ประกาศรายชื่อผู้พิการ พ.ศ.2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]50
10 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]53
11 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 20 เม.ย. 2566 ]51
12 การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด เนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]52
13 ประชาสัมพันธ์พันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ [ 29 มี.ค. 2566 ]54
14 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต [ 29 มี.ค. 2566 ]51
15 ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 24 ก.พ. 2566 ]53
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]65
17 ประกาศฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]33
18 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 [ 13 ม.ค. 2566 ]57
19 การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) [ 12 ม.ค. 2566 ]77
20 การขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7