องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 [ 13 ม.ค. 2566 ]1
2 การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) [ 12 ม.ค. 2566 ]2
3 การขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]1
4 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
5 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
6 แนวทางการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 39 [ 28 พ.ย. 2565 ]10
7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด [ 23 พ.ย. 2565 ]12
8 แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน [ 11 พ.ย. 2565 ]14
9 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV - C ) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 11 พ.ย. 2565 ]13
10 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2565 ]13
11 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต [ 11 พ.ย. 2565 ]14
12 ประชาสัมพันธ์ พรบ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 11 พ.ย. 2565 ]12
13 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 [ 10 พ.ย. 2565 ]14
14 ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]18
15 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 20 ก.ย. 2565 ]33
16 เอกสารใช้ในการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]40
17 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 [ 5 ก.ย. 2565 ]43
18 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 30 ส.ค. 2565 ]43
19 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 30 ส.ค. 2565 ]39
20 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเรื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 18 ส.ค. 2565 ]78
 
หน้า 1|2|3|4