องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

  นายเจษฎา พันกินรี ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานเปิดโครงกา...[วันที่ 2023-11-30][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการตามพระราชดำริ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 2]
 
  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 3]
 
  ทีมผู้บริหารร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดบ้านศรีสำราญหมู่ที...[วันที่ 2023-11-18][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมงานบุญกฐินวัดศรีวิริยะสัมมารามและวัดสว่างศรีบุ...[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 12]
 
  นายเอกลักษณ์ ค่ายเพ็ชร และ นายพงศ์พิพัฒน์ ไชยบุดดี...[วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมประจำเดือน[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 18]
 
  นายเอกลักษณ์ ค่ายเพ็ชร รองนายก เป็นประธานเปิดโครงก...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 10]
 
  เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรั...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 21]
 
  ร่วมโครงการประเพณีตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ประจำปี ...[วันที่ 2023-10-29][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมงาน โครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลั...[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนและโครงการควบคุมโร...[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 39]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7