องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 13]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอยางตลาด ครั้งท...[วันที่ 2022-12-24][ผู้อ่าน 29]
 
  หารือในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการจัดงานประเพณ...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 22]
 
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประก...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการลดและคัดแยกขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 27]
 
  ประเพณีวันลอยกระทง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยสามัญ สมัย...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 187]
 
  ร่วมปรึกษาหาวิธีแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นและน้ำมีตะกอน[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 227]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยประชุม สมัย...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 225]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 143]
 

หน้า 1|2|3