องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

  โครงการทำความสะอาดถนนและไหล่ทางบ้านป่าติ้ว หมู่8[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสา...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 6]
 
  งานกีฬาสัมพันธ์ ระดับตำบล ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 13]
 
  มอบวุฒิบัตรให้บัณฑิตน้อย ประจำปี 2565[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 51]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอยางตลาด ครั้งท...[วันที่ 2022-12-24][ผู้อ่าน 164]
 
  หารือในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการจัดงานประเพณ...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 49]
 
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประก...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการลดและคัดแยกขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 48]
 

หน้า 1|2|3