องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง๓ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 18 พ.ค. 2565 ]94
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ [ 18 พ.ค. 2565 ]95
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 พ.ค. 2565 ]99
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร่้างการแบ่งส่วนราชการ [ 18 พ.ค. 2565 ]100
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 18 พ.ค. 2565 ]94
6 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 18 พ.ค. 2565 ]95
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 18 พ.ค. 2565 ]100
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 18 พ.ค. 2565 ]104