องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2565 ]174
2 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 25 เม.ย. 2565 ]212
3 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ [ 25 เม.ย. 2565 ]162
4 พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล [ 25 เม.ย. 2565 ]171