องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เว่อ