องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เว่อ