องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เว่อ