องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  -ว่าง-  
 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ