องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566


วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ นำโดย นายกรัตนชัย จันทร์เพ็ญ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 
ขอขอบคุณ ท่านกำนันสากล อุทการ ประธานวัฒนธรรม ตำบลเว่อ ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน สถานศึกษาและประชาชนในตำบลที่ทำให้โครงการอนุรักษ์บุญบั้งไฟในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ ขอบคุณครับ🙏🎉🎉🎏

2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-04-10
2023-03-31
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15