องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


งานกีฬาสัมพันธ์ ระดับตำบล ประจำปี 2566


วันที่ 9 -10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อจัดงานกีฬาสัมพันธ์ระดับตำบล

วันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นพิธีเปิดงานกีฬา ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ขอขอบคุณ คุณวันเพ็ญ เศรษฐรักษา สจ.บรรจง ยนชัย ท่านอนุพงษ์ ภูตรี นายกเทศมนตรีเขาพระนอนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเปิดงานกีฬาในครั้งนี้ครับ❤️🙏
วันที่ 10 เมษายน 2566 ภาพบรรยากาศปิดงานกีฬาสัมพันธ์ตำบลเว่อ ขอขอบคุณเยาวชน ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกภาคส่วน ที่ทำให้งานกีฬาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ ขอบคุณครับ🙏🎉🥇🏆

2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-04-10
2023-03-31
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15