องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566


13 มกราคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17