องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน


15 ธันวาคม 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาด ชั้น 2 

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17