องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


ประเพณีวันลอยกระทง


8 พฤศจิกายน 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน คณะครู และประชาชน เข้าร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเสือ หมู่ 10  และ อบต.เว่อ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานลอยกระทงประจำปี 2565 นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17