องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565


8 สิงหาคม 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ และสมาชิกองค์การบริหาร เข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-04-10
2023-03-31
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15