องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


ร่วมปรึกษาหาวิธีแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นและน้ำมีตะกอน


17 มิถุนายน 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ และเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. ร่วมปรึกษาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น และมีตะกอน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ที่ใสสะอาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17