องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมปรึกษาหาวิธีแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นและน้ำมีตะกอน


17 มิถุนายน 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ และเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. ร่วมปรึกษาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น และมีตะกอน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ที่ใสสะอาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-04-10
2023-03-31
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15