องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565


 9 มิถุนายน 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ และสมาชิกองค์การบริหาร เข้าร่วมประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

2022-08-08
2022-06-17
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-02
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-19