องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565


 9 มิถุนายน 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ และสมาชิกองค์การบริหาร เข้าร่วมประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17