องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


ท่านนายกมอบเงินช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากวาตภัย


7 มิถุนายน 2565 นายรัตนชัย  จันทร์เพ็ญ และคณะมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากวาตภัย ณ บ้านห้วยเตย หมู่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17