องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 4/2565


     วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีข้อราชการแจ้งให้ทราบและข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของทุกส่วน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
 

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17