องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
 


โครงการใส่ใจความสะอาด สถานที่และถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิริยะสัมมาราม


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ และเจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมสมาชิก อบต.ร่วมโครงการใส่ใจความสะอาด สถานที่และถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิริยะสัมมาราม

2023-01-13
2022-12-26
2022-12-24
2022-12-20
2022-12-15
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-08
2022-08-08
2022-06-17