องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


นายเอกลักษณ์ ค่ายเพ็ชร และ นายพงศ์พิพัฒน์ ไชยบุดดี รองนายก เป็นประธานเปิดโครงการตามพระราชดำริ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ค่ายเพ็ชร และ นายพงศ์พิพัฒน์ ไชยบุดดี รองนายก เป็นประธานเปิดโครงการตามพระราชดำริ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคม บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ 4 และศาลาประชาคม บ้านคำเจริญ หมู่ 10

2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-18
2023-11-13
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-03
2023-10-30
2023-10-29