หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
    รายละเอียดข่าว :

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อพร้อมทั้งการแสดงสัญลักษ์ต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ครู  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างฯลฯ

    เอกสารประกอบ : การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
 
jzjx
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 183689 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน