หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
    รายละเอียดข่าว :

สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน(คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

    เอกสารประกอบ : สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 36201 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน