หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ๑/๒๕๖๔ 35
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง๑/๒๕๖๔ 35
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 34
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 37
  1 ต.ค. 2563    ประกาศประกาศ อบต.เว่อ เรื่องมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวญและกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 32
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่บุคลากรในสังกัด อบต.เว่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31
  1 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 36
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ 73
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 77184 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน