หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง๓ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ) 65
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 67
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 64
  2 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 68
  10 ก.ค. 2563    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน 79
  10 ก.ค. 2563    ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.เว่อ (ประเภทสามัญ) 59
  2 ม.ค. 2563    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 66
  1 ม.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 61
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221340 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน