หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถุิ่นห้าปี(พ.ศ. 2561 - 2565 ) 60
  24 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถุิ่นห้าปี(พ.ศ. 2561 - 2565 ) 61
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221305 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน