หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ส.ค. 2563    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 28
  21 ส.ค. 2563    พจนานุกรมสมรรถนะ 29
  4 มี.ค. 2563    แบบฟอร์มใบลาออก 4
  4 มี.ค. 2563    แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ 5
  4 มี.ค. 2563    แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 3
  4 มี.ค. 2563    แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 3
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 41391 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน