วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 (แมกเนติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา (ท่อ PVC ขนาด 5 นิ้ว หนา 8.5 มิล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง