หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

 


   
  นายพิศิษฐ์  ชื่นบุญเพิ่ม  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

 
 

 
  นายสิงหา  มณีศิลป์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  
นายนพดล  สาระฆัง  นายสิงหา  มณีศิลป์ นายกิตติพงษ์ นระแสน
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221322 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน