หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


   
  ส.ต.ท.ชัยพร  ภูถี่ถ้วน   
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

 
 

 
  นายสิงหา  มณีศิลป์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  
นายนพดล  สาระฆัง  นายสิงหา  มณีศิลป์ นายอาทิตย์  ศิริเดช 
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57298 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน