หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายธงชัย  ภูตรี  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
นายอุทัย  นาสอ้าน   นายเทียนทอง  อุ่มสิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
   
  นายพงษ์พิพัฒนฺ  ไชยบุดดี  
  เลชานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 158804 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน