หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายพิศิษฐ์  ชื่นบุญเพิ่ม  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221353 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน