หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างอบต. ประกอบด้วย

1.สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สภาอบต.)

2.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (นายกอบต. และรองนายกอบต.)

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 77211 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน