หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “มุ่งเน้นการบริการ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ เรียนรู้ด้านอาชีพ”

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221233 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน